امروز : جمعه 13 تیر 1399

قیمت میلگرد کاوه تیکمه داش : 150 تومان افزایش

قیمت میلگرد میانه : 40 تومان افزایش

قیمت میلگرد شاهین بناب : 50 تومان افزایش

قیمت قوطی آهن : ثابت

قیمت انواع لوله : ثابت

قیمت میلگرد نیک صدرا توس : اعلام شد

قیمت میلگرد هشترود : 50 تا 150 تومان افزایش

قیمت میلگرد نیشابور : 150 تومان افزایش

قیمت میلگرد فایکو (البرز ایرانیان) : 150 تومان افزایش

قیمت میلگرد پرشین فولاد : 50 تومان افزایش

قیمت میلگرد پرشین فولاد : 50 تومان افزایش

قیمت میلگرد شاهرود : 200 تومان افزایش

قیمت میلگرد سمنان : 100 تومان افزایش

قیمت میلگرد پرشین فولاد : ثابت

قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب : 100 تومان افزایش

قیمت میلگرد راد همدان : 60 تا 110 تومان افزایش

قیمت میلگرد سیادن ابهر : ثابت

قیمت لوله گازی روکار | قیمت لوله گازی توکار

قیمت لوله گازی روکار | قیمت لوله گازی توکار

قیمت لوله گازی روکار | قیمت لوله گازی توکار

قیمت لوله گازی روکار

قیمت لوله گازی روکار
آخرین بروزرسانی : 12 تیر 1399
سایز لوله (inch)ضخامت (mm)طول شاخه (m)وزن شاخه (kg)تعداد شاخه در هر بستهوزن هر بسته (kg)واحدقیمت (ریال)
لوله 1/2 گازی روکار (سبک) سپاهان2.65681691270کیلوگرم108700
لوله 3/4 گازی روکار (سبک) سپاهان2.656101271220کیلوگرم108700
لوله 1 گازی روکار (سبک) سپاهان3.2561561900شاخه108200
لوله 1/4 1 گازی روکار (سبک) سپاهان3.25619611200کیلوگرم108200
لوله 1/2 1 گازی روکار (سبک) سپاهان3.25622611400کیلوگرم108200
لوله 2 گازی روکار (سبک) سپاهان3.65631371200کیلوگرم108200
قیمت لوله گازی روکار | قیمت لوله گازی توکار

قیمت لوله گازی توکار

قیمت لوله گازی توکار
آخرین بروزرسانی : 12 تیر 1399
سایز لوله (inch)ضخامت (mm)طول شاخه (m)وزن شاخه (kg)تعداد شاخه در هر بستهوزن هر بسته (kg)واحدقیمت (ریال)
قیمت 1/2 لوله گازی توکار (API) سپاهان2.8681691350کیلوگرم124000
قیمت 3/4 لوله گازی توکار (API) سپاهان2.9610.51271300کیلوگرم124000
قیمت 1 لوله گازی توکار (API) سپاهان3.4615.561950شاخه125300
قیمت 1/4 1 لوله گازی توکار (API) سپاهان3.6621611300کیلوگرم125300
قیمت 1/2 1 لوله گازی توکار (API) سپاهان3.7625611550کیلوگرم125300
قیمت 2 لوله گازی توکار (API) سپاهان3.9633371550کیلوگرم125300